District Collectors' and Control Rooms' Contact Numbers

District Collectors of Gujarat

Police Control Rooms

District Name STDcode Office Home Fax
Kutch Sh. Anil Mukim 02832 50020 50350 50430 53593
Rajkot Sh. A. K. Rakesh 0281 73900 72900 453621 44579
Jamnagar Sh. R. K. Pathak 0288 555869
5550282
5550283
554059 555899 550200
Porbandar Sh. M. V. Joshu 0286 243800 243801 242527 240922
Junagadh Smt. Sunayna Tomar 0285 650201
650202
650203 651332 620603
Bhavnagar Sh. K. A. Patel 0278 428822 568866 427941 428181
Ahmedabad Sh. Shrinivas Katikithal 079 5508989

5508990

2866514 5508445 2865891
Gandhinagar Sh. S. J. Haider 02712 20630 25924 25954 22121
Surendranagar Sh. P. S. Shah 02752 30200 30201 30062 30452
Mehsana Sh. A. S. Patel 02762 53010 53365 53562 53772
Amreli Dr. S. A. Golakia 02792 22307 22301 22710 23494
Patan Sh. H. P. Sheth 02766 33303
33301
33300 33055 30502
Banaskantha Sh. Manoj Kumar Das 02742 20630 25924 25954 52600
Sabarkantha Sh. V. Thiruppugazh 02772 41001
40600
41002 41611 41700
Dahoid Sh. E. I. Kalashva 02673 21999 21888 22005 22400
Panchmahal Smt. Yayanti S. Ravi 02672 42800 42900 42899  
Kheda Sh. Bhagyesh Jha 0268 50856 56700 51997  
Anand Sh. P. B. Patani 02692 42871 42870 41575 41033
Baroda   0265 423100 313131 431093 431500
Bharuch Sh. B. B. Swain 02642 40600 40700 40602 41600
Narmada Sh. R. N. Yagnik 02640 22175
22161
12162 22171 22315
Surat Smt. Sangeeta Singh 0261 471121
472471
669080
669880
472419 479151
Navsari Sh. R.R.Chauhan 02637 44999 46000 44999 46070
Valsad Sh. Pankaj Kumar 02632 43417
53613
48626
53000
49335 53333
Dangs Sh. Mukesh Kumar 02631 20201
20242
20202 20294 22121